Verksamhetsberättelse Omställning Hudiksvall 2017

Inledning

Omställning Hudiksvall är ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för en ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. med ansvar för kommande generationer. Mera information om oss och vår verksamhet finns på www.omstallninghudiksvall.se och på Facebook. Verksamheten har sedan föreningsstarten 2012 varje år bestått av föreläsnings- och diskussionssammankomster under namnet Café Planet, remissyttranden, samt opinionsbildning i form av insändare och deltagande i skilda arrangemang inom vårt verksamhetsområde. Dessutom ingår sommarverksamheten Hudiksvalls stadsodlare. Under 2017 har vi haft sex Café Planet-kvällar, gjort remissyttrande och flera insändare om det framtida dubbelspåret genom Hudiksvall, haft synpunkter på regionala livsmedelsstrategin och deltagande med hela fem representanter i regionens Miljömålsdag 2017 i Järvsö kring temat Vad ska vi äta? (om mat, miljö och tillväxt i Gävleborg).

Café Planet-serien 2017

29 januari: Lokala livsmedelsproducenter skapar ett starkt lokalsamhälle
22 februari: Fiber till hela kommunen
29 mars: Landsbygden – skräpyta värd att värdera och utveckla
10 maj: Inlägg i krisberedskapsveckan – samtal eller vapen
25 oktober: Odla eget frö – som kulturarv och för matsuveränitet
22 november: Miljön som framgångsrecept

Hudiksvalls stadsodlare

är en underavdelning till Omställning Hudiksvall. Vi har strävat på även 2017.  De flesta av oss med grått hår. Vi fick med en familj med ett barn till vår lilla grupp. Vi kände oss trots allt lite uppgivna under året med tanke på att allt skall skötas och fixas för få ett representativt ansikte utåt. Vi ville nästan ge upp, men till våren kommer en ny medlem. Familjen vill odla även denna säsong och vi andra har beslutat vid vårt höstmöte att upprätthålla odlingarna med lättodlad potatis och örter som perenner. Vi fortsätter alltså även under 2018 och hoppas på fler nytändningar i vår fina stadsodling.

Medlemmar

Under 2017 hade vi 75 medlemmar, 10 fler än under 2016, årsavgift 100 kr/medlem. Vår maillista av intressenter når ca 450 personer.

Styrelsemöten

Vi har haft sju protokollförda styrelsemöten inkl. årsmötet och det konstituerande mötet samma kväll. Styrelsearbetet har i övrigt sköts via email och telefon.

Styrelsen

Ingmar Höglund, ordförande, kassör och hemsidesansvarig

Karin Ekberg, vice ordförande och Facebook-ansvarig

Övriga styrelsemedlemmar: Viveka Höglund, Göte Bohman, Berndt Magnusson, Bertil Arwidson, Per-Gunnar Jacobsson och Ann Sahlqvist.

Revisor: Eva Bovin.

Valberedning: Berndt Magnusson och Anders Biving

Verksamhetsberättelse Omställning Hudiksvall 2016

Inledning

Omställning Hudiksvall är ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för en ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar kommun, med ansvar för kommande generationer.

Mera information om oss och vår verksamhet finns på Facebook och www.omstallninghudiksvall.se.

Verksamheten har sedan föreningsstarten 2012 varje år bestått av föreläsnings- och diskussionssammankomster under namnet Café Planet, remissyttranden, samt opinionsbildning i form av insändare och deltagande i skilda arrangemang inom vårt verksamhetsområde. Dessutom ingår sommarverksamheten Hudiksvalls stadsodlare.

Café Planet-serien 2016

Under 2016 hölls sex Café Planet-träffar:

29 januari: Löfvens klimatlöfte i FN och Paris ur ett Hudiksvallsperspektiv

25 februari: Vid kris hur länge räcker maten

30 mars: Dubbelspår genom stan?

25 maj: Vattnet är jordens blod

31 augusti: Fleråriga grönsaker och biologisk mångfald i trädgården

28 september: Hållbart byggande och hållbar livsstil

Remissyttranden och överklaganden

28 oktober: Yttrande till kommunens tematiska tillägg Dubbelspår med bibehållet stationsläge

28 oktober: Yttrande till Trafikverkets samråd kring östlig alt västlig dragning av dubbelspår

1 november: Brev till regionordförande Eva Lindberg resp regionaldirektör Catherine Kotake TRV om otillbörlig inblandning i samrådsförfarandet 

Opinionsbildning

24 augusti: Insändare ”Försåtligt om dubbelspåret”

11 december: Inbjudan till kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam och TRV:s projektledare Kenth Nilsson om samtal kring OKB 

Hudiksvalls stadsodlare

Hudiksvalls Stadsodlare har genomfört ytterligare en säsong. Föreningen har haft åtta aktiva odlare och alla pallkragar har utnyttjats. Vi har haft två arbetsdagar, men tyvärr har mitt ordförandeskap inte sköts så som jag borde eftersom tid och kraft har gått åt till nybygget i kvarteret Kopparslagaren, där bland annat en trädgård har anlagts. 

Stadsodlarna har visserligen ett stort intresse för att odla jorden, men alla är vi upptagna på var sitt vis. I år tappar vi en medlem för att hon köpt ett torp. 

Inför säsongen 2017 behöver föreningen en nytändning med fler medlemmar och nya innovationer i odlandet. Bland annat funderar vi på en odling med fleråriga grönsaker, efter att vi hört ett föredrag om just denna typ av odling.

Hudiksvall i januari 2017

Eva Bovin ordförande Hudiksvalls stadsodlare.

Samarbeten

Vi har under året på olika vis samarbetat med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Bio Kontrast, Svenska kyrkan, Biblioteket, Bromangymnasiet, m.fl..

Medlemmar

Vårt medlemsantal växer stadigt och var under 2016 var 65 stycken, årsavgift 100 kr/medlem. Vår maillista av intressenter har ökat kraftigt under 2015-2016 och nådde vid årsskiftet ca 400 personer.

Styrelsemöten

Vi har haft två protokollförda styrelsemöten (årsmötet och det konstituerande mötet samma kväll). Styrelsearbetet har i övrigt sköts via email och telefon.

Styrelsen

Ingmar Höglund, ordförande, kassör och hemsidesansvarig

Karin Ekberg, vice ordförande och Facebook-ansvarig

Övriga styrelsemedlemmar: Viveka Höglund, Göte Bohman, Berndt Magnusson, Bertil Arwidson, Per-Gunnar Jacobsson och Ann Sahlqvist.

Revisor: Eva Bovin.

Valberedning: Berndt Magnusson och Anders Biving

Hudiksvall 170311

Ingmar Höglund

Verksamhetsberättelse Omställning Hudiksvall 2015

Inledning

Omställning Hudiksvall är ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för en ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar kommun. med ansvar för kommande generationer.

Mera information om oss och vår verksamhet finns på www.omstallninghudiksvall.se

Café Planet-serien 2015

Sju Café Planet-sammankomster, remissyttranden, samt opinionsbildning i form av insändare och deltagande i skilda arrangemang inom vårt verksamhetsområde.

 

Satsning på information via hemsidan, facebookgruppen, ”På gång” på kommunens hemsida, Kulturförvaltningens Kulturnyheter, broschyr, affischer etc.

Café Planet-arrangemang under 2015

 

28 januari. Svante Axelsson föreläste om sin bok ”Vår tid är nu”.

24 februari. Ola Fredlund berättade om sina erfarenheter som KRAV-odlare

under 30 år.

28 mars. I samband med klimatmanifestationen Earth Hour föreläste Göte Bohman om uppvärmningens orsaker och effekter, Ett varmare klot.

Bio Kontrast, Folkets hus i Iggesund, visade samma eftermiddag Fredrik Gerttens dokumentärfilm Bikes vs Cars, en kamp mellan en ohållbart ökande bilism och cyklister som kräver säkra cykelbanor och ren luft.

29 april. Stina Oscarsson, teaterchef, regissör, dramatiker/författare och samhällsdebattör,talade på temat Kultur för en hållbar utveckling eller som medspelare i en ohållbar utveckling.

29 september. Christoffer Carstens, Länsstyrelsens samordnare för klimatfrågor talade om Klimatanpassning – att planera för det osäkra.

21 oktober. Mats Andersson, Energibanken, Gnarp, gav råd om Gör egen el med solceller. Även Nordanstigs Bostäder medverkade.

30 november. I samarbete med Bio Kontrast visade vi Naomi Kleins och Avi Lewis film om klimatet ”This Changes Everything” 30 nov kl 19:00. Efteråt hade vi ett klimatsamtal med inbjudna gäster: Jonas Dahlström, Fiber Optic Valley, Denise Fahlander, Naturskyddsföreningen, Berndt Magnusson, Omställning Hudiksvall, Åsa Terent, kommunekolog, Olov Östlund, Regionen Gävleborgs Hållbarhetsnämnd. Samtalsledare: Karin Ekberg. 85 personer.

 

Hudiksvalls stadsodlare

Stadsodlarnas verksamhet har gått på sparlåga under 2015. Medlemmar har gått och nya kommit till. En av våra nya medlemmar Lilian har genom intresse och engagemang lyckats försköna våra gemensamma rabatter. Ordförande själv har gjort minimalt för att hålla i trådarna på grund av att hon befunnit sig i en intensiv byggperiod under hela året. Vi ser fram emot en ny odlingssäsong och hoppas kunna väcka än mer intresse för den viktiga och nödvändiga stadsodlingen.

Hudiksvall i februari 2016

Eva Bovin ordförande Hudiksvalls stadsodlare.

 

 

Remissyttranden och överklaganden
Remissyttrande från Omställning Hudiksvall på kommunens förslag till cykelstrategi för Hudiksvall, januari

Fördjupad översiktsplan Västra hamnen, augusti
Samrådsyttrande över dubbelspår på Ostkustbanan, december
Tillsammans med Naturskyddsföreningen överklagade vi Biltemas överskridande av byggrätten med 14,5 procent. Rätten ansåg dock att vi inte var sakägare varför ärendet aldrig prövades.

Naturskyddsföreningen och Omställning Hudiksvall har anmält ROPH Invest för överträdelse av strandskydd. I princip har vi fått rätt men kommunen har i efterhand skrivit ett markupplåtelseavtal. Ärendet är inte slutbehandlat och överträdelsen kommer troligen bara att få effekt på en liten del i norr

Opinionsbildning

Insändare

I Att ta bilen i stället för cykeln är dyrt, både för dig och samhället. 9 maj.
Hudiksvall bör ta sikte på att bli en hållbar ekokommun. 10 april
Brister i information om dubbelspår, 15 dec

 

Studiecirkel

Under januari – mars genomförde vi en studiecirkel baserad på Svante Axelssons bok ”Vår tid är nu” i samarbete med Studiefrämjandet. Ledare: Göte Bohman, Karin Ekberg. Deltagare: 10 personer/gång, fyra träffar.

 

Övrig verksamhet

Vi deltog i demonstrationen den 29 november i anslutning till att FN:s klimatmöte inleddes i Paris, ”Tillsammans för klimatet” i samarbete med Svenska kyrkan, CUF, MP, S och V.

 

Riksteaterns klimatmanifestation: Run for your life 7-29-nov

Vi var lokala samordnare för Riksteaterns Run for your life, ett stafettlopp från Kiruna till Paris, där FN:s klimatmöte började 30 nov. Stafetten gick genom vår kommun 14 nov. Den 7-14 november informerade vi fyra timmar per dag om stafetten och vår egen verksamhet i Gallerian Fyren.

 

Vi deltog i demonstrationen den 29 november i anslutning till att FN:s klimatmöte inleddes i Paris, ”Tillsammans för klimatet” i samarbete med Svenska kyrkan, CUF, MP, S och V.

 

Studiebesök

30 mars besökte vi Omställning Järbo norr om Sandviken.

Vi tittade på gemensamma odlingsplatser i Järbo och sedan på lerhus i Gullsjön, där Marjo Marthin guidade oss på Sveriges enda folkbildningsgård för ekobygg med lera. Förtäring och erfarenhetsutbyte med medlemmar i Omställning Järbo efteråt.

Samarbeten

Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, Bio Kontrast, Scenkonst Hudiksvall, Riksteatern, Missionskyrkan, Svenska kyrkan, Hudiksvalls kommun, Biblioteket, Bromangymnasiet, Byarådet i Lindefallet, Sågtäktens Bygdegårdsförening Fler samarbetsparter: Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening, Hudiksvallsregionens Fågelklubb, Friskis & Svettis m. fl..

Medlemmar

Vårt medlemsantal under 2015 var 42 stycken, årsavgift 100 kr/medlem. Vår maillista av intressenter har ökat kraftigt under året och nådde vid årsskiftet ca 350 personer.

Styrelsemöten

Vi har haft nio protokollförda styrelsemöten inklusive årsmötet 22 april och ett konstituerande möte samma kväll.

Styrelsen

Ingmar Höglund, ordförande, kassör och hemsidesansvarig

Karin Ekberg, vice ordförande och Facebook-ansvarig

Övriga styrelsemedlemmar: Viveka Höglund, Göte Bohman, Berndt Magnusson, Bertil Arwidson, Per-Gunnar Jacobsson (Adjungerade Marianne Palmgren, Annmarie Lundberg)

Revisor: Eva Bovin.

Valberedning: Berndt Magnusson och Anders Biving

 

Verksamhetsberättelse Omställning Hudiksvall 2014

Bakgrund

En informell grupp startade sin verksamhet för ca sju år sedan i Hudiksvall, inspirerad av den internationella omställningsrörelsen, Transition towns. Under de tre första åren koncentrerade vi verksamheten till att varje vår arrangera en s.k. Framtidsvecka, framförallt med föredrag rörande miljö, energi, lokal produktion av mat och tjänster. Under slutet av 2011 drog vi igång en månatlig föreläsnings- och diskussionsserie under namnet Café Planet.

Vi bildade i början av sommaren 2012 en arbetsgrupp under namnet Hudiksvalls Stadsodlare, som intill äldreboendet Fredens kulle startade en första grönsaksodling (i 60 pallkragar) i stadens kärna.

Vår verksamhet som dittills hade bedrivits helt ideellt och utan finansiering krävde nu en mer formell ram, vilket gjorde att vi bildade den ideella föreningen Omställning Hudiksvall den 17 september 2012, med syftet att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer.

Föreningsbildningen gör det möjligt för oss att samarbeta med andra organisationer om finansieringen vid olika arrangemang för att t.ex. täcka kostnaderna för lokaler och inbjudna externa föredragshållare.

 

2014

Vårt medlemsantal ökade från 33 under 2013 till 47 under 2014. Vi har f.n. mailadresser till ca 170 personer i vårt kontaktnätverk. Under året har vi fortsatt vår stadsodlarverksamhet, Café Planet-sammankomsterna (sju möten), remissyttranden, samt informationsspridning i form av insändare liksom deltagande i skilda möten inom vårt verksamhetsområde. Vi har haft fyra protokollförda styrelsemöten och ett årsmöte 140402.

Vid årsmötet beslutades bl.a. följande:

Medlemsavgift för 2015 fastställdes lika som föregående år till 100 kr.

Allt arbete ska även i fortsättningen bedrivas i ideell form. Inga ersättningar kommer att betalas ut annat än för att täcka kostnader för t.ex. lokalhyror, resor, annonser och affischer samt ersättning för externa föredragshållare.

Ingmar Höglund valdes till ordförande för ytterligare ett år.

Till övriga styrelseledamöter valdes

Sittande till 2015: Viveka Höglund, Lena Husén, Göte Bohman

Omval till 2016: Berndt Magnusson, Bertil Arwidson

Fyllnadsval till 2015: Karin Ekberg

Nyval till 2016: Per-Gunnar Jacobsson

Till revisor omvaldes Eva Bovin

Till valberedning omvaldes Berndt Magnusson och nyvaldes Anders Biving

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Viveka Höglund till kassör och det beslutades att protokollförarposten ska vara rullande.

 

Hudiksvalls stadsodlare

Stadsodlarnas medlemmar skiftar i antal. Under året har några slutat och andra tillkommit. Vår nya medlem, Synnöve Söderberg, har tillfört odlingen många nya dimensioner. Hon har varit därnere var och varannan dag och bland annat grävt en hel rabatt längs staketet mot söder. En rabatt mot staketet mot väster har också skapats i år. Vår avsikt är att skydda odlingarna från bilavgaser med dessa rabatter, som med tiden ska få riktiga buskar. I år fick vi istället en prunkande blomsterrabatt där med solrosor, vallmo, ringblommor mm. Vi har haft några gemensamma träffar med avsikten att också involvera boende på Fredens Kulle, men vi är alla så upptagna att sådana planer får komma när tiden finns. Vi har hittills inte utökat vår odlingsyta, men vi hoppas att fler vill engagera sig och vi är öppna för alla typer av förslag för att utöka vår stadsodlaryta.

                                                                                                  Eva Bovin

 

Café Planet

"Hur gör vi Hudiksvall hållbart".                                                   14-01-29

Kommunchefen Bengt Friberg, planeringschefen Hans Gyllow och kommunekologen Åsa Terent. Samtalsledare Karin Ekberg.

 

”Hållbar offentlig och kommersiell service på landsbygden”        14-02-26

Fredrik Röjd, Platschef, Svågadalsförvaltningen samt Maria Larsson, ansvarig för offentlig upphandling av mat hos Inköp Gävleborg.

 

”Att undervisa hållbart om hållbarhet”                                        14-04-02

Peter Aspengren, pedagogisk utvecklare, SLU

 

Globala miljö- och rättvisefrågor”                                              14-05-07

Ett samarrangemang mellan Café Planet och Missionskyrkan Med TURNÉN GLOBAL RÄTTVISA NU på deras väg genom Sverige.

 

” Hur gör vi Hudiksvall långsiktigt hållbart tillsammans”               14-08-27

Paneldebatt i Hudiksvall med representanter för alla lokala politiska partier som start på årets Framtidsvecka. Samtalsledare Berndt Magnusson och Karin Ekberg.

Omställningsgrupper i övriga Hälsingland höll under veckan flera möten i omställningsfrågor.

 

”Biogaskväll”                                                                            14-09-25

Prof. Jörgen Ejlertsson, Linköpings Universitet och Hans Kjellvander, miljöansvarig Holmen

 

”Klimat-och energistrategi samt miljömål för vår kommun”          14-11-26

Kommunekologen Åsa Terent  och kommunens energirådgivare Johan Ringmar

 

Övrig verksamhet

 

Yttranden

Vi har under året avgivit fyra remissyttranden till kommunen:

Om Hudiksvalls kommuns översiktsplan för vindbruk 20140217

Angående MO 3 30 (handel i Medskog) 140306

Angående översyn av den politiska organisationen KS 2014-27-001, 24 feb.

Angående energi- och klimatstrategin, 5 dec.

Insändare i HT

Karin Ekberg: En saga – på riktigt. Om Totnes, 15 mars. Replik till Arne Jansson.

Karin Ekberg: Dämpa din klimatångest. Om ökande halter av växthusgaser och alternativ till fossila bränslen, 13 sept.

Göte Bohman: Om strandskyddsöverträdelse Medskog. 21 maj

Göte Bohman: Agera klimatsmart, 10 dec.

Landsbygdsriksdagen

Omställning Hudiksvall deltog i årets Landsbygdsriksdag i Sandviken i maj 2014 med egen monter, föredrag om vår verksamhet samt volontärs-arbete. Under landsbygdsriksdagen genomfördes en Open Space process med samtliga 800 deltagare. Omställningsfrågor var det ämne, som rönte störst intresse. Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år av Hela Sverige ska leva.

 

Studiebesök

Hos Olle Johansson om fröodling för Nordiska Artdatabanken och biodling den 19 aug.

På Reffelmansverket för kunskapsinhämtande om verkets renings-hantering, slamrötning. Anna Karin Ragnarsson, chef, presenterade,

22 aug.

Hos Holmen, Iggesund, om energiförsörjning och biogas från jordbruk. Hans Kjellvander, Holmen Energi, presenterade, 18 sept.

Hemsida och Facebook

Föreningen håller kontinuerligt sin hemsida www.omstallninghudiksvall.se och Facebook-sidan Omställning Hudiksvall uppdaterad.

 

--- o ---

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN OMSTÄLLNING HUDIKSVALL

Bakgrund

En informell grupp startade sin verksamhet för ca sex år sedan i Hudiksvall, inspirerad av den internationella omställningsrörelsen, Transition towns. Under de tre första åren koncentrerade sig verksamheten till att vi varje vår arrangerade en s.k. Framtidsvecka, framförallt med föredrag rörande miljö, energi, lokal produktion av mat och tjänster. Under slutet av 2011 drog vi igång en månatlig föreläsnings- och diskussionsserie under namnet Café Planet.

 Vi bildade i början av sommaren 2012 en arbetsgrupp under namnet Hudiksvalls Stadsodlare, som intill äldreboendet Fredens kulle startade en första grönsaksodling (i 60 pallkragar) i stadens kärna.

 Vår verksamhet som dittills hade bedrivits helt ideellt och utan finansiering krävde nu en mer formell ram, vilket gjorde att vi efter sommaruppehållet bildade den ideella föreningen Omställning Hudiksvall den 17 september 2012, med syftet att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer.

Föreningsbildningen har gjort det möjligt för oss att söka finansiering hos olika organisationer för kostnader i samband med möten med inbjudna externa föredragshållare.

2013

Under året har vi fortsatt vår stadsodlarverksamhet, Café Planet-sammankomsterna (sju möten), remissyttranden, samt informationsspridning i form av insändare och deltagande i skilda möten inom vårt verksamhetsområde.

Hudiksvalls stadsodlare

Hudiksvalls Stadsodlare har under året haft sin andra odlingssäsong och är f.n. nio entusiaster, somverkligen tycker om att se frön förvandlas till grönsaker och blommor. Stadsodlarna har haft sex möten, som delvis också har varit arbetsmöten. Man har strävat efter att mötas på onsdagar och emellanåt har det givit tillfälle att träffa boende från Fredens Kulle.

När hösten kom kunde man nöjda konstatera att även små odlingslådor kan fylla på våra skafferier. Stadsodlarna har bl a lyckats framgångsrikt med grönkål ( t o m så bra att ett par från Halmstad ringde och ville veta hur vi gjorde).

Vi fick publicitet i HT i samband med vår höstavslutning. Dessutom kunde vi genom en intervju i P4 sprida kunskap om vår stadsodling.

 

Café Planet

Energi-Miljö-Omställning                                                        30 januari

Berndt Magnusson

Finland, Kärnkraftsindustrins Springpojke                                 20 februari

la Klötzer

Från Obamas USA till Omställning Sverige                                19 mars

Lars Friberg, f.d. energi- och klimatattaché i USA

Framtidsfrågor oroar                                                             16 april

Paneldiskussion med de politiska partierna i Hudiksvall

Kretsloppsanpassat byggande                                                 30 september

Anders Nyquist, arkitekt

Arbetet med klimat och energialstring samt                              30 oktober

behovet av lokala kretslopp

Johan Ringmar, kommunens energirådgivare

Omställningens existentiella landskap                                      16 november

Harry Månsus,

 

Övrig verksamhet

Vi har under året avgivit två remissyttranden till kommunen:

13-01-23 Omställning Hudiksvalls yttrande angående ändring av detaljplan avseende MO 3:26 Medskog.

13-10-08 Omställning Hudiksvalls remissyttrande med anledning av Handelsstrategi 2012-2020 Hudiksvall – Hälsinglands handelscentrum.

Vi har skrivit ett antal insändare i hållbarhetsfrågot i HT.

Vi har deltagit med två föredrag i Svågadagarna 23 november.

 

Årsmöte 13-04-29

Vid årsmötet beslutades att allt arbete även i fortsättningen kommer att bedrivas i ideell form. Inga ersättningar kommer att betalas ut annat än för att täcka kostnader för t.ex. lokalhyror, resor, annonser och affischer samt ersättning för externa föredragshållare.

Föreningens styrelse

Vid årsmötet valdes följande personer in i styrelsen:

Ingmar Höglund ordf.

Viveka Höglund

Lena Husén

Berndt Magnusson

Göte Bohman

Bertil Arwidsson

Ulf Strandberg

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Viveka Höglund till kassör och det beslutades att sekreterarposten ska vara rullande.

Totalt har sju protokollförda möten ägt rum under året.

Ingmar Höglund

Ordf. Omställning Hudiksvall

Justeras

Berndt Magnusson

 

--- o ---

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN OMSTÄLLNING HUDIKSVALL

En informell grupp startade sin verksamhet för ca fyra år sedan i Hudiksvall, inspirerad av  den internationella omställningsrörelsen, Transition towns. Under de tre första åren inskränkte sig verksamheten till att vi varje vår arrangerade en s.k. Framtidsvecka, framförallt med föredrag rörande miljö, energi, lokal produktion av mat och tjänster. Under slutet av 2011 drog vi igång en månatlig föreläsnings- och diskussionsserie under namnet Café Planet.

Mötesämne                                                                      Datum   

Vad innebär omställning i Hudiksvall                                 30 nov. 2011

Det sårbara samhället                                                       25 jan. 2012

Hur kan vi jobba för ett hållbart samhälle                          29 feb.2012

Hur kan ett företag jobba utifrån ett hållbart synsätt          28 mars 2012

Hur folkbildar vi för en hållbar omställning                         25 april 2012

Hållbar omställning – en del av Transitionrörelsen            30 maj 2012

Vi bildade i början av sommaren en arbetsgrupp under namnet Hudiksvalls stadsodlare, som intill äldreboendet Fredens kulle startade en första grönsaksodling (i 60 pallkragar) i stadens kärna.

Vår verksamhet som dittills hade bedrivits helt ideellt och utan finansiering krävde nu en mer formell ram, vilket gjorde att vi efter sommaruppehållet bildade den ideella föreningen Omställning Hudiksvall den 17 september 2012, med syftet att verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer.

Föreningsbildningen gjorde det möjligt för oss att söka finansiering hos olika organisationer för kostnader i samband med möten med inbjudna externa föredragshållare.

Vi fortsatte med Café Planet-sammankomsterna och informationsspridning med tyngdpunkt under hösten på faktainformation gällande det externhandelscentrum som planerades sydväst om Hudiksvall.

Är det bra för Hudiksvall med externhandel vid E4/R84         25 sept 2012

Hur får vi vårt dagliga bröd när oljan sinar                              25 okt. 2012

Makten över maten, Maria Löfgren, Latinamerikagrupperna  28 nov. 2012

Rådslag externhandel med en panel  bestående av               5 dec. 2012

Hudiksvalls kommuns byggnadsnämnd

Reslutatet blev att det planerade bygget har skjutits upp eller ev. kommer att avbrytas beroende på det resultat som djupare analyser kommer att ge.

Vårt första årsmöte som ägde rum den 29 april 2013.

Allt arbete kommer även i fortsättningen att bedrivas i ideell form. Inga ersättningar kommer att betalas ut annat än för att täcka kostnader för t.ex. resor, annonser och affischer samt ersättning för externa föredragshållare.

 

stadsodlarlogga

Samarbetspartner


 

Vill ni bli vår nästa partner?

Hör av dig här ››