Café Planet är Omställning Hudiksvalls diskussionsforum. Där träffas vi normalt på kvällen sista onsdagen i varje månad för att lyssna till och diskutera med en intressant föredragshållare om något hållbarhetsrelaterat ämne. Vi har tidigare haft hos oss t.ex. Stina Oscarsson (f.d. chef för Radioteatern numera frilansskribent), Johan Ehrenberg (chefred. ETC) och Svante Axelsson (generalsekr. Naturskyddsföreningen när han var hos oss). Vi har hittllls genomfört ett 30-tal Café Planetkvällar.

Om du är medlem i Omställning Hudiksvall eller JAK går du in gratis, annars betalar du 20 kr eller valfritt högre belopp.

Vi håller på max två timmar med en fikarast vid lämplig tidpunkt.

Klicka här så har du alla Café Planet-affischerna sedan starten 2012 och fram t.o.m. oktober 2017

Nästkommande Café Planet:

Inbjudan om valets viktigaste frågor 2018
SOM-institutet, Göteborg, gör årligen undersökningar om vad väljarna oroar sig för mest. I år var det ”Klimatförändringar” och ”Miljöförstöring”, båda på 61 procent. Inte långt efter ”Utrotning av växt- och djurriket”, 55 procent. Som jämförelse kan nämnas att det mediafokuserade ”Ökad andel flyktingar” bara fick 37 procent i mätningarna.

Med utgångspunkt från mätresultaten har Omställning Hudiksvall  bjudit in samtliga partier till en utfrågning om klimatförändringarna och hur de påverkar vår livsmiljö. Vad vill respektive parti åstadkomma inom klimat och miljö de närmaste fyra åren och hur det ska det förverkligas?

Som framgår av bilagda inbjudan kommer genomförandet att delas upp på två kvällar med en vecka emellan:

Onsdag 22 aug kl 18.30: Filmvisning ”Before the Flood” (se trailer: https://www.beforetheflood.com/) med efterföljande diskussion om lämpliga frågeställningar.

Onsdag 29 aug  kl 18.30: Utfrågning och vallöften.

Plats bägge tillfällena: Baptistkyrkans kafé, Gratis inträde och Fika till självkostnad

Båda dagarna är ett  samarrangemang med Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening och Svenska Kyrkans Miljögrupp i Hudiksvallsbygden

Tag gärna med alla intresserade vänner - VARMT VÄLKOMNA!

 

 

 

stadsodlarlogga

Samarbetspartner


 

Vill ni bli vår nästa partner?

Hör av dig här ››