Bli medlem

 

Vi inbjuder dig härmed att bli medlem och stödja den partipolitiskt och religiöst obundna föreningen Omställning Hudiksvall!

Årsavgiften för företag o organisationer är 250 kr, årsavgiften för enskild person är  fr.o.m. 2019  150 kr för vuxen och 50 kr för studerande.

Anmäl dig genom att sätta in beloppet på vårt bankgiro 131-0309.           .

Kom ihåg att uppge namn och adress oberoende av om du betalar medlemskapet per bankgiroblankett eller internet. Vi vill också gärna ha din e-postadress, så att vi kan informera dig om kommande aktiviteter! 
Du kan också swisha beloppet till 070-649 36 67. Du som inte varit medlem tidigare är så välkommen att vara med från och med i år! 
Din medlemsavgift går till lokalhyror, föreläsararvoden, affischer. Inte ett korvöre till sus och dus!

Vad får du då för pengen?

- Tillfredsställelsen av att vi är tillsammans och stöttar hållbar stad och landsbygd: ett starkt lokalsamhälle. 

- Gratis entré till alla Café Planet (20 kr icke medlem), vilket gör att man kvickt har sparat in medlemsavgiften! Är du JAK-medlem går du också in gratis.

- Bevakning. Genom insändare, remissyttranden och debattkvällar bevakar vi vad kommunen bör göra med tanke på den långsiktiga hållbarheten.

- Kunskap. Information om t ex klimatanpassning, odling (permakultur), energi (egen el med solceller), energibesparing och mycket, mycket mer genom att vi bjuder in föreläsare/experter.

- Face-book och hemsidan. Sök - och Gilla gärna - Omställning Hudiksvall på facebook och googla  omstallninghudiksvall.se för att hitta information om Café Planet, både före och efter kaféet, och om vad som annars är på gång inom vårt område, lokalt och globalt.

Omställning Hudiksvall – vilka är våra målsättningar?

Vår strävan är att stärka varandra och samhället inför kommande stora omvälvningar orsakade av klimatförändringar, ekonomisk turbulens, avvecklingen av oljeberoendet mm. Prioriterade områden är för närvarande lokal och regional mat- och energiförsörjning.


Omställning Hudiksvall - vilka är vi?

Engagerade medborgare i hela kommunen – både som privatpersoner och som  representanter för olika företag, föreningar och institutioner. Vi är en del av den internationella omställningsrörelsen - The Transition Movement -  i vilken Omställning Sverige ingår.


Omställning Hudiksvall – hur arbetar vi?

Vi söker kunskap om de sannolika problem vi står inför, vi letar och visar på olika lösningar och möjligheter, framhåller och stöder positiva initiativ, projekt och exempel. Vi inbjuder till vår mötesplats, Café Planet, vanligen sista onsdagen i månaden, med intressanta föreläsningar och samtal, t ex

 • Stadsjord – samodling för en hållbar stadsmiljö
 • Vad innebär omställning i Hudiksvall?
 • Det sårbara samhället – i spåren av stormen Dagmar
 • Vad är en matmil? Hur kan vi jobba för ett hållbart samhälle?
 • Hur kan företag verka utifrån ett hållbart synsätt?
 • Hållbar omställning – en del av Transitionrörelsen
 • Hur folkbildar vi för en hållbar omställning?
 • Är det bra för Hudiksvall med externhandel vid E4/R84
 • Hur får vi vårt dagliga bröd, när oljan sinar?
 • Rådslag om externhandel
 • Energi – miljö – omställning
 • Finland, kärnkraftsindustrins springpojke?

Vi samarbetar bl a med Hudiksvalls kommun, JAK, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Hudiksvalls Bibliotek, Bromangymnasiet, Omställning Sverige m fl.

Vill du veta ännu mer? Kontakta oss!

stadsodlarlogga

Samarbetspartner


 

Vill ni bli vår nästa partner?

Hör av dig här ››